Rakennesuunnittelu

Laadukkaan rakennesuunnittelun lähtökohtana on, että suunnittelu aloitetaan aina kartoittamalla tuotteen perustiedot:

  1. tuotantomäärä
  2. käyttötarkoitus
  3. perus- vai premiumtason tuote
  4. budjetti
  5. mahdolliset referensit

Tuotantomäärä saattaa vaikuttaa oleellisesti rakenteen valintaan. Mikäli tuotantomäärät ovat suuret, halutaan tuskin valita sellaista rakennetta, jonka kasaukseen menee paljon aikaa. Käyttötarkoitus, tuotteen taso ja budjetti määrittelevät jokainen omalta osaltaan mm. tuotteen rakennetta, materiaalivalintoja ja mitä painotekniikkaa voidaan suositella. Mahdollisten referenssikuvien perusteella saadaan nopeasti selville minkä tyylistä tuotetta haetaan. Toki kaikki aikaisemmat tiedot määrittelevät sen voiko referenssikuvien pohjalta suoraan lähteä rakentamaan kyseistä tuotetta vai pitääkö esim. materiaalivalinnoissa tehdä toisenlaisia ratkaisuja helpottamaan ja nopeuttamaan työn kulkua.

Rakennesuunnittelua tarvitaan pakkauksien lisäksi mm. kansioissa, displaytelineissä ja monessa muussa painotuotteessa. Tuotantomme erityisvahvuus on rakennesuunnittelussa, josta valmistuvat toteutus valmiit ideat, joiden suunnittelussa on otettu huomioon tuotannon vaatimukset. Rakennesuunnitteluamme hyödyntävät myös monet suomalaiset painotalot.