Pakkaussuunnittelu

Rakennesuunnittelu on ensimmäinen askel, kun aloitetaan pakkaussuunnittelu. Itse pakkaussuunnitteluprosessi ideasta valmiiksi tuotteeksi alkaa linjojen piirtämisellä pakkaussuunnitteluun tarkoitetulla ohjelmalla. Oleellisinta on, että pakkaus edustaa yrityksen/tuotteen brändiä ja tuo sille lisäarvoa. Pakkaus on parhaimmillaan yksi parhaista myyjistä tuotteelle, siksi pakkaussuunnittelu kannattaa toteuttaa ammattilaisen kanssa. Näiden lisäksi on huomioitava, että pakkauksien valmistus sujuu vaivattomasti ja rakenteet ovat sellaisia, jotta ne voidaan tuotannossa toteuttaa.

Ennen varsinaista suunnittelutyötä rakennesuunnittelijalla tulee olla pakattava tuote, esite tai muu materiaali, jonka ympärille pakkausta suunnitellaan. Tarkoitus on aina saada kerralla valmista, jolloin aikataulussa säästetään, eikä uutta piirustusta tarvitse tämän takia tehdä. Jos tuotetta ei ole vielä olemassakaan niin silloin tarvitaan mahdollisimman tarkat mitat tuotteesta ja pakkauksesta/sisäosasta tehdään mieluummin aavistuksen isompi, kuin liian pieni.

Rakennesuunnittelulla on myös suuri vaikutus tuotantoaikatauluun. On varmistettava, että pakkauksen rakenne voidaan toteuttaa automaattikoneilla, jos näin on ajateltu. Pienetkin ratkaisut voivat vaikuttavat merkittävästikin, kuinka tuotanto voidaan toteuttaa. Takaamme, että suunnittelemamme rakenteet toimivat sekä tuotannossa että käytössä.

Tarkistamme rakenteet aina leikkaamalla fyysisen mallin ja myös asiakkaalla on mahdollisuus saada fyysisen mallin, jonka avulla tuotteen istuvuuden voi vielä varmistaa. Fyysinen malli toimii myös apuna graafisen ilmeen suunnittelussa, jolloin taitteet ja muut rakenteeseen liittyvät seikat avautuvat hieman paremmin.

Kun piirros on todettu toimivaksi teemme siitä asemointipohjan, jonka mukaan painoaineistot asemoidaan. Asemointi pitää tehdä juuri tämän aineistopohjan mukaisesti, jotta lopputulokseen voidaan olla tyytyväisiä. Aineistopohjan mukaan tehdään stanssi (työkalu, jolla tuote leikataan irti materiaalista) ja kohdistuksen tulee osua tällöin tarkasti painetun arkin kanssa. Autamme mielellämme myös painoaineiston teossa, mikäli sille on tarvetta.

Kun kaikki osa-alueet tehdään tarkasti, lopputuloksena syntyy aina tyylikkäitä tuotteita.

  Kaiken lähtökohtana on tuote, joka on tarkoitus pakata, joten seuraavat asiat pitää olla tiedossa ennen suunnittelun aloittamista:

  *mitä pakataan

  *mikä on pakkauksen käyttötarkoitus

  *minkä tasoinen pakkauksen tulee olla

  *montako pakkausta tarvitaan

  Ensimmäisen briiffin jälkeen pakkauksien rakennesuunnittelu tulee aloittaa tuotteen pyörittämisellä ja mittaamisella, joten rakennesuunnittelijalla tulisi olla kädessään itse pakattava tuote. Näin kaikki mitat saadaan heti kohdalleen ja tuote on halutulla tavalla kiinnitettynä pakkaukseen.

  Tuotteen käyttötarkoitus voi olla esim. postitukseen soveltuva, jolloin pakkauksesta haetaan tukevuutta ja postituksen kestävää materiaalia tai myymäläpakkaus, jolloin pakkauksella halutaan erottua kilpailijoiden tuotteista.

  Pakkauksen taso määräytyy osaksi myös käyttötarkoituksen mukaan, mutta myös siitä minkälaista painojälkeä halutaan saavuttaa. Tuleeko pakkaukseen foliopainatuksia, erikoislakkauksia tai halutaanko materiaali päällystää muovikalvolla, jolloin siitä tulee kestävämpi? Pakkauksen taso määrää myös osaksi, minkä hintainen pakkauksesta muodostuu.

  Määrä! On erittäin tärkeää tietää, mitä määrää lähdetään tekemään. Määrän vaikutus hintaan ja pakkauksen teknisiin ratkaisuihin on erittäin suuri. Pienimmissä määrissä esim. 50-100-300-500 yksikköhinta muuttuu merkittävästi. Kun mennään suurempiin määriin 10 000 tai yli 100 000, niin hinnan vaikutus per kpl ei ole enää läheskään niin suuri kuin pienissä määrissä.

  Tarjoamme suunnittelun ja toteutuksen!

  Kysy lisää