Pakkaus ja brändi

Pakkaukset ovat olennainen osa yrityksen brändiä, sillä ne auttavat luomaan vahvan brändimielikuvan ja viestimään yrityksen arvoista sekä ominaisuuksista asiakkaille, voidaan sanoa, että pakkaus ja brändi kulkevat käsikädessä muodostaen mielikuvia tuotteesta. Pakkaus on usein ensimmäinen kosketuspinta yrityksen ja sen asiakkaiden välillä, ja sillä voi olla keskeinen rooli asiakkaiden houkuttelemisessa ja säilyttämisessä.

Pakkaus ja brändi kulkevat käsikädessä muodostaen mielikuvia tuotteesta

 

Pakkauksia voidaan käyttää monin tavoin tukemaan yrityksen brändi-identiteettiä:

  1. Pakkaus tuo esille brändin imagoa ja arvoja: Pakkausten tulisi heijastaa brändin imagoa ja arvoja ja auttaa luomaan vahva brändi-identiteetti. Tähän voi sisältyä tiettyjen brändiin liittyvien värien, fonttien ja muotoiluelementtien käyttöä. Jos esimerkiksi yrityksen brändi yhdistetään ylellisyyteen ja hienostuneisuuteen, pakkauksessa voidaan käyttää erikoisefektejä esim. kultafoliointia tai soft touch laminointia tai lakkaa. Myös materiaalivalinnoilla ja rakennesuunnittelulla on merkittävä rooli, mikäli halutaan muodostaa fiilis ylellisestä pakkauksesta.
  2. Tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä viestiminen: Pakkauksen tulisi viestiä asiakkaille selkeästi tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä, jotta he ymmärtäisivät tuotteen arvon ja sen, miksi heidän tulisi ostaa se. Selkeän ja ytimekkään kielen sekä tuotteen ominaisuuksia havainnollistavien kuvien käyttöä parantavat viestin perille menoa.
  3. Tuotteen erottautuminen kilpailijoiden vastaavista: Pakkauksen pitäisi auttaa tuotetta erottautumaan kilpailijoista ja herättämään kuluttajien huomio tuotetta tai brändiä kohtaan. Tähän voi sisältyä ainutlaatuisten tai innovatiivisten pakkausmallien tai materiaalien käyttö, joita muut alan yritykset eivät yleisesti käytä.
  4. Asiakaskokemuksen parantaminen: Pakkauksen tulisi parantaa asiakaskokemusta ja luoda myönteinen vaikutelma tuotemerkistä. Pakkauksen rakennesuunnittelulla vaikutetaan erityisesti käyttökokemukseen, joka helpottaa pakkauksen käyttöä ja parhaimmassa tapauksessa unboxing on elämys, joka lisää tuotteen arvoa.
  5. Mieleenpainuvan vaikutelma luominen: Pakkauksen tulisi olla mieleenpainuva ja jättää asiakkaisiin pysyvän muistijäljen. Näin pakkaus ja brändi tukevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi visualisesti houkuttelevat pakkaukset tai pakkaukset, jotka kertovat tarinan brändistä tai tuotteesta saattavat jäädä asiakkaan mieleen. Toki omaleimaisella muodolla tai muuten erittäin onnistuneella rakennesuunnittelulla voidaan luoda asiakkaille mieleenpainuva kokemus.

 

Kaiken kaikkiaan pakkaus on tärkeä osa yrityksen brändi-identiteettiä. Pakkaus voi auttaa luomaan vahvan brändimielikuvan, viestimään tuotteen arvosta, erottautumaan kilpailijoista, parantamaan asiakaskokemusta ja luomaan mieleenpainuvan vaikutelman. Panostamalla pakkauksiin voidaankin sanoa, että saatat tulla huomatuksi ja mikä parasta saattaa oikealla pakkausvalinnalla lisätä tuotteen arvoa ja myyntiä.

Kysy lisää!

Markus Hakala
Hakakansio

Jätä kommentti